Vækstkapital

Investeringspolitik

Ventureselskabet investerer i virksomheder, der driver erhverv i Grønland, eller har generel interesse for Grønland, hvor det vurderes:

  • At det fremtidige forretningspotentiale er økonomisk bæredygtigt.
  • At det vil være muligt at afhænde kapitalandelene indenfor en nærmere aftalt tidshorisont med et afkast væsentligt over den gældende markedsrente for mellemlange investeringer 

Tålmodig kapital

Greenland Venture' investeringer er langsigtede. Hvor vort mål med at investere er, at vi efter en årrække skal kunne afhænde vor andel i virksomheden med gevinst. Det kan f.eks. ske ved, at vi sælger vore aktier til de øvrige aktionærer, til ledelsen, eller til en anden virksomhed.

Hovedlinierne for, hvordan samarbejdet skal fungere, fastlægges i en aktionær-/anpartshaveroverenskomst.

Investeringstyper

Greenland Venture kan yde følgende former for finansiering:

  • Kapitalindskud
  • Ansvarlig lånekapital
  • Garantistillelse

Kapitalindskud er en forudsætning for ydelse af ansvarlig lånekapital og garantistillelse.

GREENLAND VENTURE
Atuaruk
INNOVATION GREENLAND
Atuaruk
GREENLAND HOLDING
Atuaruk
GREENLAND VENTURE A/S · Boks 1068 · 3900 Nuuk · Grønland · Tlf: +299 342880 · info@venture.gl · CVR 17 54 83 87
;