Vækstlån

Vækstlån – en ny type lån fra Greenland Venture A/S

 

Hvem kan søge et Vækstlån?

Greenland Venture A/S tilbyder nu Vækstlån til små og mellemstore virksomheder, der er veletablerede, og som skal gennemføre større investeringer, udvide forretningen, eller som står foran et ejerskifte.

 

For at få et Vækstlån skal virksomheden være økonomisk og ledelsesmæssigt velfunderet. Derfor lægges der vægt på, at følgende kriterier som udgangspunkt er opfyldt:

  • De tre seneste årsregnskaber skal vise en positiv trend.
  • Der skal være relevante kompetencer i virksomheden – herunder også      i bestyrelsen.
  • Virksomheden skal have en fornuftig soliditet.
  • Lånet skal indgå i en samlet finansieringsløsning, der inkluderer      finansiering fra banker eller andre långivere.
  • Lånet skal være på maks. 2 mio. kr.

Sådan virker Vækstlån

Greenland Venture A/S yder Vækstlån direkte. Lånet skal som udgangspunkt indgå i en samlet finansieringsløsning, der også omfatter nye lån og/eller kreditter fra virksomhedens bank eller et andet finansieringsinstitut. Større risiko og højere rente Et Vækstlån står bagefter lån og kreditter fra banker og andre sikrede kreditorer. Det betyder, at Vækstlånet dækker en større risiko end virksomhedens øvrige lån. Derfor er renten også højere. Med Vækstlånet får virksomheden mulighed for at skaffe en samlet finansiering, som den ellers ikke kunne have fået. Det er en følge af, at Vækstlånet kommer oven i den finansiering, som virksomhedens bank leverer. Dermed bliver det lettere at få den samlede finansiering til at falde på plads.

 

Sikkerheder og personlig kaution

 

Virksomheden skal stille sikkerheder for et Vækstlån på samme vis som for andre lån. Men skulle virksomheden gå konkurs, opnår Greenland Venture A/S først dækning fra sikkerheder, efter at banken og andre sikrede kreditorer har fået dækket deres tab. Som udgangspunkt forudsættes det derfor, at virksomheden stiller sekundær pant i virksomhedens aktiver og normalt også personlig kaution fra ejerne. Præcis som tilfældet er i bankerne. Hvis det ikke går som forventet, og virksomheden er ude af stand til at tilbagebetale lånet, er det med til at sikre, at virksomhedsejeren medvirker aktivt til at realisere virksomhedens sikkerheder til den bedst mulige pris. Hvis det går galt Hvis virksomheden ikke kan betale lånet tilbage eller går konkurs, arbejder Greenland Venture A/S tæt sammen med virksomhedsejeren, banken og andre kreditorer om at få mest muligt ud af aktiverne. Målet er lavest mulige tab for alle parter.

 

Hvad koster det?

Prisen for et Vækstlån består af:

  • et etableringsgebyr
  • en individuelt fastsat rente

Etableringsgebyr Etableringsomkostningerne udgør 10.000 kr. + 1,0 pct. af lånebeløbet. Eksempel: Et lån på 1 mio. kr. vil koste 20.000 kr., mens et lån på 2 mio. kr. vil koste virksomheden 30.000 kr. i etablering. Etableringsgebyret bliver fratrukket ved udbetalingen af lånet. Et lån på 1 mio. kr. vil derfor give virksomheden 980.000 kr. i frisk likviditet, mens lånet på 2 mio. kr. bliver udbetalt med 1.970.000 kr.

 

Årlig rente Virksomheden betaler en individuelt fastsat rente. Prissætningen sker ud fra en grundig kredit- og risikovurdering af virksomheden og den samlede investering. Den rente, som virksomheden betaler på Vækstlånet, vil typisk være omkring 2 procentpoint højere end renten på virksomhedens lån hos banken eller andre kreditorer.

 

Vilkår Det er muligt at få afdragsfrihed på lånet de første 24 måneder. Hvis virksomheden vælger at indfri lånet inden for de første 24 måneder, skal den betale alle renter – både tilskrevne og ikke-tilskrevne – for hele perioden. Hvis lånet bliver indfriet efter de første 24 måneder, skal virksomheden kun betale de renter, som allerede er tilskrevet.

 

Løbetiden på lånet følger som udgangspunkt aktivernes forventede levetid.

GREENLAND VENTURE
Atuaruk
INNOVATION GREENLAND
Atuaruk
GREENLAND HOLDING
Atuaruk
GREENLAND VENTURE A/S · Boks 1068 · 3900 Nuuk · Grønland · Tlf: +299 342880 · info@venture.gl · CVR 17 54 83 87
;